2013-10-08

Угода про асоціацію України з ЄС - науково-практична онлайн-конференція

Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний ЦППК запрошують до участі у науково-практичній конференції в on-line режимі "Угода про асоціацію України з ЄС: перспективи та наслідки руху країни до європейських стандартів". 

Конференція пройде 6 листопада 2013 року і об'єднає Донецьк, Миколаїв, Херсон та Чернігів.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції в on-line режимі «Угода про асоціацію України з ЄС: перспективи та наслідки руху країни до європейських стандартів», яка відбудеться 6 листопада 2013 року.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні і наукові працівники, аспіранти, активісти молодіжних організацій, представники органів державної влади і органів місцевого самоврядування, слухачі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців.

Робочими мовами конференції визначені: українська, російська.

Планується публікація матеріалів конференції, а також розміщення на WEB-сайті Донецького обласного ЦППК та Донецької ОДА.

Для участі в конференції необхідно до 30 жовтня 2013 року відправити в електронному варіанті з позначкою «В оргкомітет конференції» тези виступу.

Вимоги до оформлення тез:

  • Текст в редакторові MS Word
  • Формат сторінки: А-4
  • Поля: 20 мм
  • Шрифт: Times New Roman, кегль 12
  • Міжрядковий інтервал одинарний, відступ з абзацу 1,25 см
  • Перенесення слів забороняється
  • Вирівнювання тексту по ширині
  • Обсяг не більше 3-х сторінок з урахуванням списку літератури. 


Обов'язкова інформація: прізвище та ініціали, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи або навчання, посада, місто, область вказуються на початку тез в лівому верхньому кутку (курсивом). Прізвище і ініціали – напівжирним шрифтом. Нижче, через один інтервал, по центру, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ напівжирним шрифтом пишеться назва тез, далі, через один інтервал, з абзацу (1,25 см) розміщується основний текст. Після тексту, через один інтервал, в алфавітному порядку подається список використаної літератури.

Оргкомітет залишає за собою право внутрішньої рецензії для ухвалення рішення про публікацію або відхилення тез робіт. Тези не повертаються.

Довідки з організаційних питань ви можете одержати за наступними телефонами: (38 062) 304-30-15, 305-02-99;  (38 062) 338-01-00 (тел./факс), а також по e-mail: cppk@cpk.donetsk.ua, svl@cpk.donetsk.ua

Немає коментарів:

Опублікувати коментар