2013-09-23

Слід повернутись до попередньої версії Концепції реформування місцевого самоврядування - заява

Заява Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства щодо проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні і законопроектів «Про право територіальних громад на об‘єднання» та «Про співробітництво територіальних громад»:

В Україні завершується обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Ухвалення Концепції означатиме старт реформи місцевого самоврядування, про яку неодноразово заявляв Президент України впродовж останніх двох років.

Політичні заяви керівництва держави про необхідність згаданої реформи заслуговують на всіляку підтримку, особливо у контексті євроінтеграції та з огляду на нагальну необхідність повної імплементації в Україні положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

Однак реальні процеси, що нині відбуваються навколо проекту Концепції та пов’язаних із нею важливих законопроектів, на жаль, суттєво відрізняються від політичних декларацій.

Тут варто зауважити, що вперше Концепція реформи місцевого самоврядування була ухвалена попереднім урядом ще у 2009 році, однак нинішній уряд у 2011 році скасував як рішення про ухвалення самої Концепції, так і План заходів з її реалізації.

У 2011-2012 роках було поновлено роботу над концепцією реформи.  Розроблена за участю широкого кола заінтересованих осіб Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні станом на вересень 2012 року концептуально і за змістом принципово не відрізнялася від скасованої.

Таким чином, у цей період фактично було досягнуто суспільного консенсусу щодо необхідності ухвалення Концепції, змісту головних її положень та строків запровадження реформи місцевого самоврядування.

Однак у 2013 році проект Концепції із незрозумілих причин було ще раз спрямовано на «широке обговорення». У результаті зміст Концепції (у версії станом на вересень 2013 року) значною мірою вихолощено, а терміни проведення реформи – суттєво зміщено.

У нинішній версії відсутні необхідні параметри реформи: вимоги до адміністративно-територіальних одиниць різних рівнів адміністративно-територіального устрою, базові повноваження органів місцевого самоврядування кожного рівня АТУ, підходи щодо розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях АТУ. Особливу тривогу викликає відсутність у Концепції визначення базових повноважень для органів місцевого самоврядування базової адміністративно-територіальної одиниці.

У разі ухвалення Концепції у такому вигляді, надалі реформа місцевого самоврядування може бути реалізована надто по-різному. Заявляючи про децентралізацію, ми можемо натомість отримати нову централізацію, але вже у системі органів місцевого самоврядування.

Ще гіршою виглядає ситуація із строками проведення реформи. Фактично, реформа за нинішньою версією проекту Концепції відкладається на невизначений термін, адже ухвалення необхідних законів перенесене на період з 2015 по 2020 роки.

Подібна ситуація спостерігається також із принципово важливими для реформи законопроектами «Про право територіальних громад на об’єднання» та «Про співробітництво територіальних громад». Ухвалення цих законів передбачалось ще у національних планах дій на 2011-й, а згодом – на  2012-й рік. Детальні й конкретні за змістом законопроекти були розроблені робочою групою за підтримки Ради Європи та Швейцарсько-українського проекту DESPRO ще на початку 2012 року, однак відповідні закони так і не були ухвалені.

Нині ж на сайті Мінрегіону викладені нові версії згаданих законопроектів, які, з одного боку, мало чим відрізняються від попередніх, однак, з іншого боку, з них вилучені норми прямої дії, що забезпечували можливість прямого застосування законів на практиці.

У зв’язку з цим, звертаємо увагу Президента України, Верховної Ради України та Уряду на те, що запровадження Концепції реформування  місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні і законів «Про право територіальних громад на об‘єднання» та «Про співробітництво територіальних громад» може виявитися неефективним чи навіть неможливим у разі їх ухвалення у нинішніх редакціях, що є значно гіршими за попередні, Слід повернутися до раніше напрацьованої та погодженої усіма заінтересованими сторонами версії проекту Концепції (станом на вересень 2012 року), у якому були визначені прийнятні строки та конкретні параметри реформи, а також до попередніх версій згаданих законопроектів, у яких містилися важливі норми прямої дії.

Заяву підготовлено з ініціативи Громадської платформи «Децентралізація – самоорганізація – розвиток» – коаліції експертних центрів, що є учасниками УНП ФГС Східного Партнерства.

Ухвалено конференцією УНП ФГС Східного Партнерства 17 вересня 2013 року, м. Київ

Немає коментарів:

Опублікувати коментар