2012-01-26

Повчання Гавела - есе

Центр політологічних досліджень продовжує серію есе, підготовлених стажерами Центру - студентами-політологами та міжнародниками Донецького національного університету - на тему "Свобода, демократія та європейський вибір: уроки Вацлава Гавела для України”.

Демократія! Цінність громадянина, в якій він вбачає свободу своїх дії. Англійський філософ Т. Гоббс зауважив: «Усі обов'язки правителів можна висловити однією фразою: благо народу - вищий закон.» Демократія в Україні –це демократія правлячої верхівки, а ніяк не народу. Наша «демократія» дала нам таку свободу, котра водночас зробила наше суспільство хворим в економічному, політичному і духовному сенсі. Це скоріше демократія несвободи.
Хотілось би приділити більшу увагу в своєму есе думкам та порадам видатних борців за демократію стосовно України. На порядку денному повинен відбутися день пам`яті Вацлава Гавела. Цей політичний діяч бував на Україні та зробив свої висновки щодо демократичної ситуації в неї.
Колишній чеський президент Вацлав Гавел оприлюднив на сторінках «Москоу Таймз» статтю під назвою «Україна заблукала». Гавел стверджував, що «з приходом до влади Президента Януковича Україна суттєво і тривожно погіршила свій демократичний статус». Це, на думку колишнього глави Чехії, полягає у тому, що фундаментальні принципи демократії – свобода слова, зборів і преси – підпадають під усе зростаючий тиск влади Януковича. Серед інших бід України колишній президент Чехії називав корупцію, поширену у владних структурах, та нерішучість у боротьбі з цим явищем. На жаль він прав. Зниження морально-ціннісних критеріїв в Україні, бюрократизм і корупція в усіх ешелонах державної влади не надихають на високопродуктивну працю, в тому числі управлінську, а низька ефективність державного управління не дає змоги подолати кризовий стан у суспільстві. Це замкнене коло водночас є переконливим доказом об'єктивної потреби у тісній взаємодії демократії й управління. Вацлав Гавел застерігає нас від двоїстості. Його слова звучать так: «Україна досягнула роздоріжжя, де один з показників вказує на шлях до демократії, у той час, як другий – до авторитаризму. Тобто, уряду потрібно нарешті визначитися, яку Україну вони бачать для свого народу.
Гадаю, більшість з нас бачить Україну демократичною в складі ЄС. Хоч і явна більшість громадян України схвалює членство в ЄС. На жаль, чіткого плану до вступу в цю організацію наша держава не має, та і країни ЄС, загалом, не раді бачити нас в складі союзу. Складається враження, що «європейський вибір» України це ніщо інше, як пропаганда сучасної політики держави.
В цілому ж варто зазначити, що для реалізація європейського вибору України потрібна розбудова демократичних засад розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини, правової держави. У цьому контексті особливої важливості набуває проведення широкомасштабної роз’яснювальної роботи, зокрема розробка та реалізація державної програми інформування громадськості про ситуацію в ЄС, проблеми і здобутки України на шляху європейської інтеграції.
Ми повинні усвідомити, що Європу необхідно починати будувати з себе, а це будівництво можливе лише за умови повноцінних знань про Європейський Союз. Адже тільки всебічна обізнаність дозволяє зробити свідомий правильний вибір, зважаючи на основний орієнтир – національні інтереси України.
Потрібно зародити демократію в серці кожного. Таким чином, ми створимо сильну, вільну демократично країну для всіх. На останок, цитую Гавела і сподіваюся, що це стане для вас гаслом життя : «Правда і любов мають перемогти брехню і ненависть» Автор: Скакун Ю.Ю.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар