2012-01-24

Головний дефіцит української демократії – ігнорування законів та непрацююча Конституція

Центр продовжує серію публікацій щодо демократії та свободи, написані стажерами Центру. Наступний матеріал підготовлений на основі опитувальника експертного дослідження, що проводить Фонд Демініціативи ім. І. Кучеріва.

Читайте також: Quo vadis, українська демократіє? - власна думка

Як Ви вважаєте, у 2011 році, порівняно з попереднім, 2010-м, загальна  ситуація з демократією в Україні поліпшилася чи погіршилася? 

Ситуація погіршилася.

Якщо Ви вважаєте, що ситуація з демократією погіршилася,  то у чому саме? 

Порівняно із 2010 роком стало менше свободи слова. Встановлюється «керована та дозована» свобода слова. Відбувається згортання політичних шоу на телебаченні, політичної тематики у друкованих ЗМІ, встановлюється контроль над журналістами, появилася цензура та самоцензура власників ЗМІ.  Погіршилася ситуація із незалежністю суддів . В результаті прийнятого закону про судоустрій відбулася монополізація судової системи виконавчою владою. Втрачається принцип рівності перед законом, судами, право на захист від судового переслідування. Звузилися економічні свободи, свободи підприємництва. Під загрозою право на житло, працю, рівний доступ до освіти». Внаслідок політизації діяльності СБУ, органів МВС, прокуратури звузилося право захищеності від сваволі влади, свавільних арештів, право на оскарження незаконних дій службових осіб, відшкодування завданої цими діями збитків Звузилася свобода опозиційної діяльності – починаючи з порушень парламентських процедур і завершуючи обмеженнями прав проведення акцій . Відчувається натиск на право віросповідання і світогляду. Фактично відбувається державне привілеювання московського православ’я, переслідування УПЦ-КП, експансія московського патріархату. Зменшився вільний доступу до інформації, право на отримання повної та об’єктивної інформації , багато рішень приймаються стиха, без залучення експертних кіл та громадськості. Звузилися політичні свободи –  створення політичних партій, асоціацій, право брати участь в управлінні державними справами та участі в політичному житті, вільне здійснення громадської діяльності.

Визначте, будь ласка, найбільш вразливі місця української демократії,  основні її «дефіцити». 

Головний дефіцит української демократії – ігнорування законів та непрацююча Конституція.
В Україні відчувається дефіцит незалежного та справедливого правосуддя.
Дефіцит демократії спостерігається у порушенні балансу системи влади. Розподіл гілок влади де факто відсутній, відбувається шалена концентрація влади у президента і як наслідок – “ручне” управління країною. Спостерігається формування владної вертикалі у бік авторитарного режиму.
Чутливим місцем демократії є відсутність реальних важелів впливу на владу. Опозиція, експерти та «прості громадяни» відчужені від процесу розробки та ухвалення рішень на всіх щаблях влади.
Вразливим місцем української демократії є тотальна корупція державного механізму на всіх його рівнях. Відбувається олігархізація інститутів влади, залежність політичних сил від фінансової підтримки  великого капіталу, злука капіталу з політиками.
Слабким місцем сьогоднішньої демократії є слабка, дезорієнтована, роз’єднана опозиція та відсутність лідера – морального авторитета, який би відповідав питанням сучасності .
Дефіцитом демократії в Україні є слабкість, соціальна апатія та збайдужіння (суспільство не реагує на порушення прав та обмеження свобод) громадянського суспільства. Цим пояснюється низький рівень суспільного запиту на демократію, свободу, ефективну державу.
Відсутня система громадської просвіти та освіти, як наслідок – низький рівень політичної культури, свідомості громадян.  Відсутній зв’язок між суспільством і владою.
Дефіцитом також є «здорові», самодостатні медіа та ЗМІ.

Що, на Вашу думку, найбільше заважає просуванню України у напрямі до демократії? (назвіть п’ять головних чинників)

Я вважаю:
1.нерозвиненість, байдужість і пасивність громадянського суспільства, його розпорошеність, нездатність до об’єднаних дій.
2.неефективність судової системи, залежність судів від влади.
3.тотальна корупція у суспільстві – зверху донизу, «кумівство», крайня корумпованість влади і правоохоронної системи, відкриті можливості для її політичного використання.
4.нинішній стан медіа – низьке  забезпечення свободи слова, мале число незалежних медіа, контроль  над ЗМІ, відсутність критичної маси журналістів, які б сказали твердо «Ні – цензурі!».
5.недемократичність влади, нерозуміння ключовими особами в країні (президент, прем'єр тощо) суті поняття «демократія» також стоять на заваді демократичним перетворенням.
6.негативну роль для української демократії відіграє й зовнішній чинник – використання у внутрішній політиці російської моделі «керованої» або «суверенної» демократії. «Сильний вплив Росії – її антидемократичних дискурсів, практик та інституцій, і водночас досить слабкі, обмежені контакти населення з демократичним Заходом»

А що конкретно слід у першу чергу зробити для просування України на шляху до демократії? І хто саме повинен це зробити? (прохання дати максимально конкретні відповіді) 

На мою думку як громадяни, так і влада мають зробить свій внесок.
дії громадянського суспільства:
– Об’єднання для спільних реакцій на дії влади і до спільних дій.
– Самоорганізація громадян у територіальних громадах та створення горизонтальних мереж.
– Встановлення  жорсткого громадського контролю за діями, з паралельною розробкою та впровадженням пропозицій із удосконалення механізмів управління державою.
– Організація у разі потреби спільних протестних акцій – мітингів, демонстрацій.
– Налагодження комунікацій з органами влади, співпраця з «просунутими» представниками політичних еліт та бізнесу.
– Співпраця з міжнародними громадськими організаціями, долучення міжнародної громадськості до процесів, що відбуваються в Україні.
– Співпраця із ЗМІ, вплив на свідомість громадян, сприяння підвищенню громадянської відповідальності населення.
– Виховання свідомого громадянина і свідомого виборця.
 дій влади:
– «хоча б з огляду на «інстинкт самозбереження» – поміняти низку найбільш одіозних фігур (політичних «яструбів») у сучасному уряді на більш адекватних, професійно спроможних і політично зважених».
– Звернення до міжнародної спільноти , можливо апелювати до підписаних Україною зобов’язань по "Порядку денному Асоціації з ЄС", "Хартії про стратегічне партнерство з США", "Річної національної програми співробітництва з НАТО" тощо. Громадським організаціям слід проводити моніторинг виконання Україною своїх міжнародних угод, які включають у себе й зобов’язання щодо дотримання демократичних прав та свобод.  

Що, на Вашу думку, можуть зробити громадські організації для поліпшення стану демократії в Україні? ? (прохання дати максимально конкретні відповіді)    З

- Залучення до діяльності громадянського суспільства «лідерів думок»,  інтелектуальної еліти державницько-європейської орієнтації та активізація її впливу на розвиток суспільства, насамперед щодо опрацювання стратегії суспільного розвитку та сприяння самоорганізації громадян.
– Громадський моніторинг стану демократії в Україні, максимальне поширення інформації щодо порушення демократичних прав і свобод, спільна реакція на порушення Конституції; апеляція до міжнародних інстанцій.
– Підготовка молодих  лідерів.

Автор: Скакун Юлія

Немає коментарів:

Опублікувати коментар