2011-07-14

Запрошуємо українські Євроклуби долучитись до збереження історичної пам'яті


Українська асоціація європейських студій, за підтримки Міжнародної громадської організації "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність", розпочинає реалізацію проекту "Залучення молодіжних європейських клубів до збереження історичної пам'яті в Україні".

Проект має на меті залучити Євроклуби України до діяльності зі збереження історичної пам'яті щодо жертв нацизму, розвитку міжгенераційного та міжкультурного діалогу, подолання соціальної ізоляції жертв націонал-соціалізму й тоталітаризму, самотніх людей похилого віку, і створення електронного фонду живої пам’яті про Другу світову війну.

Світова війна стала для народів Західної Європи подією, що виявила та вказала на низку вад європейського суспільства, і на важливість вироблення спільного бачення мирної побудови післявоєнної Європи – на спільних, зрозумілих для всіх європейців цінностях. Для України, що стоїть на порозі укладання угоди про економічну асоціацію з Євросоюзом, має стати зрозумілою низка цінностей, які є основою європейської інтеграції. Завдяки ним, вже понад 60 років зміцнюються підвалини мирного і дедалі тіснішого союзу між народами Європи.

Молодіжні європейські клуби, що існують в усіх областях України (загалом понад 1000 Євроклубів, переважно шкільних), об’єднують найактивнішу частину молодого покоління українців, і – через неформальну освіту, міжнародні зв'язки, волонтерську роботу, місцеві проекти, тощо – сприяють поширенню європейських цінностей в суспільстві, що прагне європейської інтеграції.

Збереження історичної пам’яті про Другу світову війну шляхом залучення вітчизняної молоді до міжгенераційного діалогу та дискусії про ці події, сприятиме поступовій деміфологізації суспільної пам'яті про війну. Активна громадська позиція і творча самодіяльність Євроклубів зі створення електронного фонду живої пам’яті дозволить молоді на практиці засвоїти базові європейські цінності.

До участі в проекті запрошуються опікуни та учасники Євроклубів, представники навчальних закладів, на базі яких діють Євроклуби, та батьки учнів-членів цих клубів, а також представники громадських організацій, які бажають долучитись до діяльності в рамках проекту. Проект також спрямований на жертв націонал-соціалізму і тоталітаризму, та на осіб похилого віку, що пережили Другу світову та Велику Вітчизняну війни.

Зацікавлених брати участь в реалізації проекту запрошуємо зголошуватись на е-пошту: iremember.org.ua@gmail.com – вас буде підписано на розсилку Євроклубів та поінформовано про початок активної фази проекту (вересень ц.р.).

Із запитаннями щодо проекту запрошуємо звертатись до Вікторії Калашнікової, керівника проекту, к.і.н., за телефоном: +38 (099) 706 53 33.

Детальну інформацію про проект можна дізнатись на сайті iRemember.org.ua, на порталі УАЄС "Євростудії в Україні" www.europa.org.ua, а також на сайті МФ "Взаєморозуміння і толерантність" www.toleranz.org.ua.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар