2011-06-20

Держзамовлення, методологія навчання й оцінювання спричиняють корупцію в освіті - дослідження

У системі вищої освіти корупції сприяють такі чинники, як державне замовлення, відсутність селекції при вступі, відсутність зовнішнього оцінювання, суб’єктивність оцінювання знань і застаріла методологія навчання.

Про це заявили учасники експертного опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження”.

Наслідком цього, на думку експертів, є низький стартовий освітній рівень студентства, можливість маніпулювати оцінками, гарантування отримання диплому кожному студенту незалежно від якості підготовки.
 
Рівень громадянської протидії корупції названо низьким через:
 • відсутність належного громадського контролю за вступною кампанією й екзаменаційними сесіями;
 • пасивність студентського самоврядування в питаннях викорінення корупції;
 • брак цехової солідарності серед викладачів у протидії зловживанням.

Для викорінення корупції на рівні інституту вищої освіти пропонують:
 • підвищити платню викладачам із одночасним підвищенням вимог щодо належного виконання функціональних обов’язків;
 • фінансувати кожен окремий рік навчання залежно від успішності студента;
 • запровадити в Україні “західні” стандарти організації навчального процесу;
 • посилити відповідальність викладачів за отримання хабара;
 • розмежувати академічну та прикладну освіту або принаймні нормативно визначити міру їх поєднання згідно з Європейською кваліфікаційною рамкою;
 • формувати у студентів академічні цінності та почуття академічної гідності.

Експерти, які представляють професорсько-викладацький склад, також пропонують:
 • запровадити зовнішнє оцінювання з основних предметів на визначених етапах навчання;
 • запровадити технології виявлення плагіату;
 • об’єктивно оцінювати результати студентської праці на основі єдиних критеріїв і незалежності суб’єктів оцінювання;
 • запровадити знеособлені форми перевірки й екзаменування;
 • жорстко дотримуватися правил оцінювання;
 • виключати з вишу в разі невиконання студентом плану навчання.

Експерти, які представляють студентство, додатково акцентували необхідність:
 • зацікавити студента предметом і фахом, пояснити покликання професії;
 • підсилити академічну автономію вишів, створити можливість вільного вибору (в розумних межах) студентом траєкторії навчання;
 • запроваджувати нові форми активізації студента у здобутті знань;
 • переносити в навчальному процесі акцент на прикладні знання, що сприятиме доланню поширеного серед студентства стереотипу про те, що “у виші вчиш одне, а потім на роботі вчиш нове”;
 • підвищити рівень викладання.

Із повними результатами експертного опитування можна ознайомитися тут.

Контакти: Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, тел.: +38 (044) 581 33 17, dif@dif.org.ua.

Джерело: http://www.irf.ua/

* * *

Мета Освітньої програми - сприяти системним змінам в освітній галузі України, спрямованим на її наближення до найкращих європейських практик, покращувати якість освіти, перетворювати її на засіб формування громадянського суспільства.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар